Обрасци за цели и капитација за дејност стоматологија

Обрасци за капитација и цели во Стоматологија 2024

 • Урегентна ампуларна терапија за 2024...преземи

Обрасци за капитација и цели во Стоматологија 2021

 • Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа стоматологија за 2021 година...повеќе
 • Урегентна ампуларна терапија за 2021...преземи

Ургентна терапија за Стоматологија 2020

 • Урегентна ампуларна терапија за 2020...преземи

Обрасци за капитација и цели во Стоматологија 2018

 • Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа стоматологија за 2018 година...повеќе
 • Урегентна ампуларна терапија за 2018...преземи

Обрасци за капитација и цели во Стоматологија 2017

 • Планирање на цели за избрани стоматолози...преземи
 • Прилог П и Ц за цели во стоматологија...преземи
 • Образецза превентивно залевање на фисурите на забите
 • Образецза контрола на дентален плак и остранување на меки наслаги
 • Образецза контролен преглед
 • Образец Б...преземи
 • Урегентна ампуларна терапија...преземи