Софтвер за користење на ЕЗК

Инсталација за клиентски софтвер за користење на ЕЗК...преземи

SDK драјвер за ЕЗК...преземи

Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY...преземи

Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY(64 bit)...преземи

Драјвери за читач на паметни картички ACR83U (32 bit)...преземи

Драјвери за читач на паметни картички ACR83U (64 bit)...преземи