Услуги од детска очна хирургија

Преглед на склучени договори на здравствени установи со ФЗОМ

Почитувани, на линкот кој се наоѓа подолу можете да ги видите прегледите на сите здравствени установи кои имаат активен договори со ФЗОМ.

Прегледи на склучени договори

Напомена:  Шифарниците за склучени договори со ЗУ се генерираат автоматски.

Преглед на здравствени услуги кои се користат во приватни Болници

Услуги од очна хирургија кај деца во Европска очна болница
ХОМ6 Оперативен зафат кај прематурна ретинопатија
со постоперативни контролни прегледи за едно око
ХОМ7 Оперативен зафат кај прематурна ретинопатија
со постоперативни контролни прегледи за две очи
ХОМ8 Офталмолошки преглед со мерење на очен притисок,
ехо преглед, рефрактометрија,под општа анестезија (се врши најмалку 1 месец
по оперативниот зафат кај прематурна ретинопатија)