Хардверска и софтверска опрема за користење на порталот

Потребна хардверска и софтверска опрема за користење на порталот

За да го користите порталот морате да поседувате компјутер со интернет пристап.

ВАЖНО

За да ги користите услугите на порталот документите мора да се потпишат со дигиталниот сертификат од електронската здравствена картичка на Фондот за здравствено осигурување.

Hardware

 • PC со минимум Windows XP;
 • Најмалку 1GB RAM ;
 • Интернет конекција со брзина поголема од 1 mbps;
 • Печатач
 • Читач на електронски картички
 • Скенер е потребен за некои услуги за кои треба да се прикачат документи во следниот формат *. jpg, jpeg, pdf,doc, docx, bmpсо големинамаксимум 4MB

Software

За потпишување на документите

 • Софтверот за користење на ЕЗК можете да го симнете од тука;

Останато:

 • Последна верзија наJAVA
 • последните две верзии наInternet Explorer 9или поголема верзија, последна верзија наMozilla Firefoxили последна верзија наGoogle Chrome;
 •  
 • update на пакетите со безбедносни patch-еви за вашиот оперативен систем и прелистувач;