Шифрарници за специјалистички пакети

Шифрарници за специјалистички пакети

 

Шифрарник на групи на дејности во СКЗЗ

 • Шифрарник на групи на дејности во СКЗЗ...преземи (последна измена 13.10.2014)
 • Шифрарник на групи на дејности во СКЗЗ...преземи (последна измена 03.04.2014)

 

Листа на лекови на товар на Фондот

 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 05.11.2019 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 15.07.2019 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 24.06.2019 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 12.04.2019 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 04.03.2019 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 03.10.2018 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 07.09.2018 година...превземи

 

Преглед на пакети во превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош

 • Преглед на пакети од превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош...преземи (последна измена 27.06.2019)
 • Преглед на пакети од превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош...преземи (последна измена 24.09.2014)
 • Преглед на пакети од превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош...преземи (последна измена 18.03.2014)

 

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ

 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 03.08.2023)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 11.07.2023)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 18.04.2022)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 17.12.2021)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 20.05.2021)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 27.02.2021)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 22.09.2020)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 27.07.2020)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 02.06.2020)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 25.12.2019)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 27.08.2019)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 04.07.2019)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 01.06.2019)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 19.04.2019)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 07.01.2019)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 16.11.2018)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 20.07.2018)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 15.06.2018)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 02.01.2018)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 30.05.2017)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 21.06.2016)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 20.03.2015)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 13.02.2015)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 29.10.2014)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 23.09.2014)
 • Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 10.04.2014)

 

Преглед на основи за ослободување во СКЗЗ

 • Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 22.08.2016)
 • Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 02.02.2016)
 • Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 30.11.2015)
 • Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 04.08.2015)
 • Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 19.05.2014)

 

Шифрарник на земји

Архива на прегледи за референтни цени на лекови