Соопштенија

Информација - За барање за донација за лекување во странство на осигуреното лице В.З

Фондот за здравствено осигурување, во однос на апелот за донација за лекување во странство на девојчето Валерија Зафировска, стапи во контакт со родителот и утврди дека осигуреното лице не располага со конзилијарно мислење од соодветна македонска здравствена установа.

Крводарителска акција "Фондовското срце"

Вработените во Фондот за здравствено осигурување на Македонија денеска по четврти пат во голем број се вклучија во крводарителската акција „Фондовско срце“ која се организира во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и Црвениот Крст.

Право на итна и неопходна здравствена заштита на осигурените лица на ФЗОМ во странство

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува сите осигурени лица дека за време на годишниот одмор можат да го остварат своето право на итна и неопходна здравствена заштита надвор од територијата на Република Македонија, и тоа во следните земји: Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција и Италија, Словачка и Албанија.

Во 2017 поголем број на здравствени услуги и поголем буџет за УК за детска хирургија

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2017 година обезбеди вкупен буџет за Универзитетска клиника за детска хирургија од 133 милиони денари, што споредено со 2012 година, кога буџетот на УК детска хирургија изнесуваше 65 милиони денари, значи зголемување за повеќе од двапати.

Фондот за здравство поблиску до пензионерите

Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, др. Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани беа во посета на сојузот на пензионери и одржаа работна средба со претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија Драги Аргировски и со претставници од Сојузот на пензионери на Македонија.

Лицата со ниски примања и оваа година нема потреба да доаѓаат во Фондот за пререгистрација за остварување на право на здравствено осигурување

На почетокот на секоја година се објавуваат податоците за висината на просечна и минимална плата од Државниот завод за статистика. Согласно Законот за социјални придонеси, Фондот ги објавува лимитите за остварени приходи поради потребата од пререгистрација за лицата со ниски примања, со цел да имаат континуитет во здравственото осигурување. Бидејќи за минатата година има зголемување на висината на минимална плата, што е еден од параметрите за зголемување на законскиот лимит, годинава има поголеми лимити за здравствено осигурување, согласно нето приходот на осигуреникот кое го има остварено како семејство во 2016 година.

За одобрено барање на лекување во странство на осигуреното лице Л.Ј

Фондот за здравствено осигурување сака да ја информира јавноста дека постапи максимално брзо по поднесеното барање за лекување во странство со конзилијарно мислење за осигуреното лице Л.Ј. и го одобри лекувањето во целост во Турција. Фондот искрено се надева дека лекувањето на малиот Л.Ј. ќе биде успешно.

Зголемено користењето на електронските услуги 35,734 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги на Фондот

Во рамки на унапредување и олеснување на комуникацијата помеѓу Фондот за здравствено осигурување и осигурениците, фирмите и здравствените работници, овозможивме сет од електронски услуги на порталот на Фондот со кои на брз, лесен и ефикасен начин осигурениците можат да ги остварат своите законски права без притоа да мораат да доаѓаат на шалтерите на ФЗОМ.

Зголемена потрошувачка и достапност на лекови- Годишен извештај за лекови за 2016 година

Достапноста на квалитетни лекови за сите осигуреници во Македонија е континуирана заложба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и во 2016 година на нашите осигуреници им овозможи поголема достапност на лекови, олеснување на начинот на добивање лек на товар на Фондот. Во 2016 година, бројката на лекови на товар на Фондот достигна 1210 лекови по заштитено име од различни производители, односно 427 генерики со фармацевтска дозажна форма и јачина од кои 75% се лекови за кои осигурениците не треба да плаќаат дополнителни средства, освен партиципација согласно законските прописи.

Контактирани 68.502 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ

Реализацијата на проектот на Владата на Република Македонија, „Фондот се грижи за хроничните болни“ се одвива според планираната динамика. Фондот преку телефонски јавувања, смс пораки и е-пошта досега контактираше 68.502 осигуреници со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања, како дел од проектот за грижа на хронично болни.

Фондот за здравство го додели 10.000-тиот ваучер за ин витро

Фондот за здравствено осигурување на 03.01.2017 го додели 10.000-тиот ваучер за ин витро. Осигуреничката е на 43 годишна возраст од Скопје, со иницијали С.М.М. Фондот сака да и посака успешна постапка и во новата година да има принова.

Забрзано се одвива реализацијата на проектите од фармацевтската дејност

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе овозможи лековите „клексан“ и „фраксипарин“, антикоагуланси кои се на болничка листа и редовно се рефундираат, да бидат на рецепт, тримесечна терапија за хроничните болни лица и локатор на најблиска аптека и здравствени установи кои имаат склучено Договор со Фондот.

Зголемен буџет на Детска болница - Козле за нови методи и поквалитетна здравствена заштита за децата

Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани денеска ја посетија Детската болница – Козле и остварија работна средба со директорот др. Оливер Зафировски и Ријад Алими, економскиот директор и менаџерскиот тим на болницата

Посета на подрачната служба и на специјалистичка ординација и на општа болница во Кавадарци

Директни средби со осигурениците денеска оствари директорот на ФЗОМ, д-р Сашо Стефаноски, кој во рамките на отворени денови на Фондот ја посети подрачната служба во Кавадарци. Во непосреден разговор, директорот се информира за задоволството на осигурениците од реализацијата на проектите и услугите на Фондот. Сметајќи ги овие средби за репер преку кој се детектира реалната перцепција на осигурениците и непосредно се добиваат информации за квалитетот на работата на Фондот, Стефаноски ги сослуша нивните предлози и идеи за натамошно подобрување на работата на Фондот.

Посета на подрачната служба и на општа болница Борка Талески во Прилеп

Во рамките на отворени денови на Фондот, директорот на ФЗОМ, д-р Сашо Стефаноски денеска ја посети подрачната служба во Прилеп. Стефаноски оствари директни средби со осигурениците и имаше можност непосредно да разговара со нив. Овие средби се еден од барометрите да се детектира перцепцијата на осигурениците за квалитетот на работата на Фондот, какво е нивното задоволство од реализацијата на проектите и услугите, како и можност да дадат предлози или свои идеи.

Контактирани 65.328 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ

Реализацијата на проектот на Владата на Република Македонија, „Фондот се грижи за хроничните болни“ се одвива според планираната динамика. Фондот преку телефонски јавувања, смс пораки и е-пошта досега контактираше 65.328 осигуреници со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања, како дел од проектот за грижа на хронично болни.

Зголемен интерес за ин витро – доделен 1200-иот ин витро ваучер за 2016 година за прво дете

Фондот за здравствено осигурување на 2 ноември годинава го додели 1200-тиот ваучер ин витро за прво дете за за оваа година. Со задоволство можеме да информираме дека динамиката на остварување на програмата за ин витро, која претставува врвен приоритет за Фондот, ги надмина дури и нашите најоптимистички очекувања, како според бројот на брачни двојки опфатени со оваа постапка, така и според брзината и ефикасноста на нејзината реализација.