Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

Новости и соопштенија за даватели на услуги

Известување до ЈЗУ/ПЗУ

Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2023 година

Нови обрасци за рецепти на товар на Фондот

ФЗОРСМ од 01.10 2022 година воведе нови обрасци на рецепти за пропишување на лекови во ординациите кај матичните лекари и издавање на лековите на товар на Фондот во аптеки: рецептен образец за пропишување лекови за осигурени лица - Образец РО1,  и  рецептен образец за пропишување лекови за странски осигурени лица - Образец РО2.

Соопштение за укинување на мерките против COVID 19 за 01.07.2022 година.

СООПШТЕНИЕ за укинување на активностите и мерките кои ги донесе Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)

Активности кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус) во делот на работењето на здравствените установи

Во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Covid – 19 (Коронавирус), Управниот Одбор на Фондот, ги донесе следните мерки и препораки за здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот

Известување за потпишувањето на фактурите

Почитувани, ве известуваме дека проблемот со потпишувањето на фактурите е надминат, и можете да ги потпишете преку најновите верзии на Google Chrome и Mozilla Firefox, што се однесува до Microsoft Edge сеуште се работи на отстранување на проблемот.

Известување за надградба на системот

Поради надградба во апликативниот дел на системот, ФЗОРСМ не може да ги прифати месечните фактури од здравствените установи. Рокот за потпишување на фактурите ќе биде соодветно пролонгиран и ќе бидете навреме известени преку соопштение на нашата веб страна.

Активности кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус) во делот на работењето на здравствените установи

Во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Covid – 19 (Коронавирус), Управниот Одбор на Фондот, ги донесе следните мерки и препораки за здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот

Активности кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус) во делот на работењето на здравствените установи

Во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Covid – 19 (Коронавирус), Управниот Одбор на Фондот, ги донесе следните мерки и препораки за здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот

Зголемување на вредноста на капитациониот бод

Како резултат од разговорите и преговорите со  Лекарската комора на РСМ и Стоматолошката комора на РСМ, а во насока на повисоко вреднување на трудот на избраните лекари и зголемување на квалитетот на пружените здравствени услуги на осигурените лица, на последната  седница на Управниот одбор, одржана на 26 декември 2022 година,  донесе одлука, од први јануари 2023 година да ја зголеми  вредноста на капитациониот бод за избраните лекари по општа медицина и гинекологија од 63,00  на 75,00 денари.

Известување до ЈЗУ/ПЗУ

Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2023 година

Нови обрасци за рецепти на товар на Фондот

ФЗОРСМ од 01.10 2022 година воведе нови обрасци на рецепти за пропишување на лекови во ординациите кај матичните лекари и издавање на лековите на товар на Фондот во аптеки: рецептен образец за пропишување лекови за осигурени лица - Образец РО1,  и  рецептен образец за пропишување лекови за странски осигурени лица - Образец РО2.

Соопштение за укинување на мерките против COVID 19 за 01.07.2022 година.

СООПШТЕНИЕ за укинување на активностите и мерките кои ги донесе Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)

Јавна расправа за промена на законската регулатива за пациентите кои се соочуваат со неплодност

На јавната расправа на тема „Кон промени на законската регулатива за поголема поддршка на пациенти кои се соочуваат со неплодност“ која се одржа во Собранието на РСМ, организирана од Здружението за хумана репродукција и биопотпомогнато оплодување “ До бебе по патот на ИВФ“ свое излагање имаше и директорката на ФЗОРСМ М-р. Магдалена Филиповска -Грашкоска.

Светски ден на МС: ФЗОРСМ е целосно посветен на обезбедување навремена терапија

Под мотото MS-Connestions-МС-Поврзување се одбележа Светскиот ден на мултипла склероза со цел поддршка и охрабрување на лицата кои живеат со МС, а во организација на Националното Здружение за МС

Одбележана "Неделата на женското здравје"

Македонската асоцијација на гинеколози и опстетичари - МАГО ја одбележа „Неделата на женското здравје” како дел од кампањата за обезбедување на уште подобра институционална заштита на жените и професионално здравствено информирање за сите превентивни прегледи. На настанот беше претставен и проектот „Мобилни гинеколошки амбуланти“, а се разговараше и за развивање нова стратегија за ХПВ вакцината во РСМ, каде што и момчињата рутински би се вакцинирале против ХПВ.