NJOFTIM - Masa të përkohshme për personat e siguruar për ushtrimin e së drejtës së sigurimit shëndetësor në kushte të pandemisë Koronavirus-it Covid19

corona

Fondi i Sigurimit Shëndetësor mori një sërë masash në interes të sigurisë së qytetarëve në të gjithë
shtetin, si dhe ndaj të punësuarve të kujdesit shëndetësor, për të minimizuar kontaktin e panevojshëm
midis mjekëve amë dhe pacientëve, të cilët duhet të drejtohen te mjeku vetëm kur kjo është me të
vërtetë e pashmangshme.