Shifra e barnave nga – Lista e barnave që mbulohen nga FSSHMV