Ligji i Kujdesit Shëndetësor

Ligji i kujdesit shëndetësor

NË FUQI

Ky ligj përcakton të drejtën e qytetarëve në kujdesin shëndetësor, përkatësisht dhe të drejtën nga sigurimi shëndetësor, procedurën e shfrytëzimit të kujdesit shëndetësor dhe sistemit të kujdesit shëndetësor të organizuar.