Komunikim me qytetarët

Lehtësim për qytetarët që kanë pengesa të ndryshme gjatë komunikimit me FSSHM

Lehtësim për qytetarët që kanë pengesa të ndryshme gjatë komunikimit me FSSHM

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Maqedonisë, emëron persona për komunikim me qytetarët të cilët kanë një lloj dhe shkallë të pengesës, në mënyrë që të tregojë dhe të ndihmojë çdo Njësi Rajonale veç e veç:

Njësia rajonale / departamenti Personi Email Telefon
Berovë Lena Trençevska [email protected] 033/470-500
Manastir Peco Gjorgjiovski [email protected] 075 844 712
Makedonski Brod Dragan Jandreski [email protected] 076-339-142 ; 045-275812
Valandovë Liljana Mishkova [email protected] 034/382-047 070/219-592
Vinicë Marika Atanasova [email protected] 076 467 130
Gjevgjeli Ilinka Aksenovska Mitanovska [email protected] 078/324-045
Gostivar Mojse Dimitrijeski [email protected] 070/251-656
Dibër Anita Dika [email protected] 076-467-957
Delçevë Jonçe Dimitrijoski [email protected] 078-366-268
Demir Hisar Cane Stefanovski u>[email protected] 070/776-743 ; 047/277-744
Kavadar Lenca Bogeva [email protected] 072/250-931
Kërçovë Rexhep Saliu [email protected] 045/225-179
Koçan Marin Apostolov [email protected] 070/815-370   033/297-135
Kratovë Blaga Layova [email protected] 031/481-994
Kriva Palankë Snezhana Veliçkova [email protected] 075/200-860
Krushevë Elica Kotevska [email protected] 048/477-123
Kumanovë Svetlana Steçevska [email protected] 031/ 420 076 лок. 114
Negotinë Atanas Penkov [email protected] 071/520-157
Oher Stefan Buntashoski [email protected] 075/606-808 ; 046/260-265 лок.40
Prilep Martina Bogdanovska [email protected] 075-203-311 ; 048-427-360 лок. 129
Probishtip Toni Yaovski [email protected] 032/483-133
Radovish Savka Atanasova [email protected] 078/583-714
Resnjë Suzana Monaçevska [email protected] 078/365-664
Sv. Nikollë Andreja Josifovski [email protected] 077/853-197
Shkup Ylatko Jovanovski [email protected] 077/827-944
Tatjana Mitevska    [email protected] 076 339-082
Strugë Aco Beleski [email protected] 071/322-980
Strumicë Vesna Pockova [email protected] 078/552-833
Tetovë Amir Asani [email protected] 070/534-695
Veles Valentina Delimançevska Andreeva [email protected] 076/469-202 ; 043/233-644 лок.103
   Shtip Zoran Giçev [email protected] 077/531-089
nbsp;  Departamenti i  prokurimit Vase Stratov [email protected] 071/943-857
Departamenti për koordinim buxhetor Daniela Petkovska [email protected]   02/3289-016