Raporte vjetore

Raporte vjetore për punën e Fondit dhe analizë për punën ekonomike dhe financiare të Fondit dhe Institucionet Shëndetësore Private