Raporte nga kontrollet e kryera të sektorëve të FSSHRMV

Raporte nga kontrollet e kryera të sektorëve të FSSHRMV

Raporte nga kontrollet e kryera nga Sektori i Farmacisë

Raporte gjatë kontrolleve të kryera nga Sektori i Farmacisë në ISHP barnatoret të cilat kanë kontratë me FSSHM-në për ofrimin e barnave në recetë për personat e siguruar nga Lista e barnave që i mbulon Fondi për kujdesin shëndetësor primar

Raporte nga kontrollet e kryera nga Sektori i Kontrollit

Raporte nga kontrollet e kryera nga Sektori i Kontrollit