Qasje në E-shërbime të FSSHM-SË

MIRË SE ERDHËT NË UEB PORTALIN E FSSHM-SË

 

ПРИСТАП ДО ВЕБ ПОРТАЛ

 

Të siguruarit

  • Kontroll për sigurimin shëndetësor
  • Zgjedhja e mjekut amë
  • Pasqyrë e anëtarëve

më shumë

Punonjës shëndetësor

  • Kontroll i të dhënave për pacientët
  • Monitorimi i rrjedhës së pacientëve
  • Kontrolli i profilit

më shumë

Persona të autorizuar

  • Pasqyrë e punëtorëve të paraqitur
  • Zbatimi i fletëparaqitjeve M1
  • Fletëparaqitje e anëtarëve të punësuarve

më shumë