NJOFTIM - Njoftim i rregullimit të pushimit mjekësor të të punësuarve të infektuar me COVID - 19 (Koronavirus) si dhe të punësuarve që janë në izolim për të parandaluar infeksionin

Известување за регулирање на боледувањето на вработени лица заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза

Lidhur me pyetjet më të shpeshta nga njësitë rajonale, si dhe nga kompanitë se si të rregullohet e drejta e kompensimit të pagës gjatë ndalesës së përkohshme në punë të të punësuarve që kanë simptoma dhe janë të infektuar me COVID - 19 (Koronavirus), ndaj personave që janë në izolim për të parandaluar infeksionin, por janë asimptomatikë (përkatësisht nuk kanë shenja të sëmundjes) dhe janë diagnostikuar me COVID - 19 (Koronavirus) si dhe për persona të cilët janë në izolim (karantinë) për të parandaluar infeksionin, por nuk është konfirmuar se janë të infektuar me COVID - 19 (Koronavirus),