NJOFTIM - për aktivitetet e ndërmarra nga Fondi gjatë periudhës së masës së dhënë për parandalimin e përhapjes dhe zhdukjes së infeksionit Covid – 19 (Koronavirusit) në punën e institucioneve shëndetësore

corona-covid-blue.jpg

Lidhur me nevojën e ndërmarrjes së masave shtesë dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së Covid-19 (Koronavirusit), Këshilli Drejtues i Fondit, solli masat dhe rekomandimet e mëposhtme për institucionet e kujdesit shëndetësor që kanë lidhur marrëveshje me Fondin: