Masa të përkohshme të personave për realizimin e të drejtave të sigurimit shëndetësor në kushte të pandemisë së Koronavirusit COVID-19

Времени мерки за осигурени лица

Fondi i Sigurimit Shëndetësor ndërmerr një sërë masash në interes të sigurisë së qytetarëve të tërë vendit, si dhe të punonjësve shëndetësor për të minimizuar kontaktet e panevojshme mes mjekëve amë dhe pacientëve, të cilët duhet të drejtohen te mjeku vetëm kur është vërtetë e nevojshme