NJOFTIM për heqjen e masave dhe anulimin e aktiviteteve që i miratoi Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, për parandalimin e përhapjes dhe asgjësimin e infeksionit të Covid-19 (Koronavirus)