Njoftim për institucionet shëndetësore dhe barnatoret për mënyrën e kontrollit të sigurimit shëndetësor pas 5 shkurtit

ФЗОРСМ

Për të siguruarit për të cilët nuk është regjistruar pagesa e kontributit të sigurimit shëndetësor në sistemin Termini Im pas datës 05.02.2023, Fondi me detyrim zyrtar do të sigurojë dëshmi për kontributin e paguar nga sistemi i DAP-it.

Për këtë qëllim, institucionet shëndetësore/barnatoret, kërkesa për kontrollin e kontributit të paguar për të siguruarit duhet çdo ditë pune ta dorëzojnë në e-mail adresën e personave të autorizuar zyrtar të dhënë në listën e mëposhtme. Institucionet shëndetësore/barnatoret dërgojnë kërkesë vetëm në një e-mail adresë në Njësinë Rajonale ku i dorëzojnë faturat për shërbimet shëndetësore të kryera. Të dhënat e kontrolluara për kontributin e paguar, personi i autorizuar i Fondit i dorëzon në e-mail adresën e personit të institucionit shëndetësor që i ka kërkuar, në afat sa ma të shpjet, me prioritet të kërkesave urgjente.

Institucionet shëndetësore nuk duhet të kryejnë kontroll të kontributit të paguar për kategorinë e të siguruarve në vijim:

  • pensionistë;
  • persona të cilët kanë sigurim shëndetësor përmes MPPS-së
  • persona me sigurim shëndetësor si të pa punësuar përmes Ministrisë së Shëndetësisë;

 

Baza e sigurimit kontrollohet me inspektim në kartelën shëndetësore. Barnatoret bazën e sigurimit mund ta kontrollojnë në formularin e recetës.

SHËNIM: Nëse shërbimi shëndetësor i ofruar/bari i cili duhet të lëshohet i referohet anëtarit të familjes (personit të siguruar) atëherë kontrolli i kontributit të paguar, institucioni shëndetësor/barnatorja duhet ta kryejë për bartësin e sigurimit (të siguruarin).

Ju lutemi kërkesat tuaja t’i dorëzoni vetëm në një e-mail adresë në Njësinë Rajonale përkatëse, për dukshmëri më të mirë dhe përgjigje më të shpejtë.
 

 


 

Список на вработени во УЈП

Список на вработени лица од ФЗОРСМ и Подрачни служби кои привремено ќе извршуваат работни задачи во регионалните дирекции на УЈП и Централната служба на УЈП

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Битола

( Охрид,Струга, Ресен,Демир Хисар)

Александар Петковски-  Информатичар  ПС Битола [email protected] 

Менде Силјановски-Контролор за исплата на боледување [email protected] 

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Скопје

Рената Стефановска -Соработник за комплетирање документација ПС Скопје [email protected]

Анета Качакова- Контрола на придонес  – ПС Скопје [email protected]

Идриз Бајрам - Соработник за сметководствени работи - Централа ФЗОРСМ [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Прилеп

(Кавадарци, Неготино, Велес,Крушево,Македонски Брод )

Панчо Тренкоски -Соработник  – ПС Прилеп [email protected]

Елтон Ислами-Референт за пресметување на боледување [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Тетово

( Гостивар,Кичево,Дебар)

Дритон Исмани ПС Тетово [email protected]

Агон Бајрактари-Референт финансии и трезорско работење  [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Струмица

(Берово,Гевгелија,Радовиш, Валандово)

Димитар Пројков  ПС Струмица [email protected] 

Силвана Бјадова-Референт за  боледување [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Штип

(Куманово,Крива Паланка,Кочани,Виница,Делчево,Кратово,Пробиштип,Штип,Свети Николе  )

Ристе Ристовски-Референт за ортопедски помагала  ПС Штип [email protected]

Горан Карашов -Соработник [email protected]