Njoftim për barnatore

Соопштение Аптеки

Me datë 06.02.2023 ndodhi një ndërprerje në punën e sistemit informativ të Fondit, për shkak të cilës u ngritën një varg sfidash si për Fondin, ashtu edhe për personat e siguruar dhe institucionet shëndetësore – barnatoret të cilat kanë lidhur marrëveshje me Fondin për sigurimin e personave të siguruar me barna nga Lista e barnave që mbulohen nga Fondi  në kujdesin shëndetësor primar.

Në të njëjtën kohë, ISHP barnatoret në marrëveshje me Fondin pandërprerë duhet të kryejnë lëshime të barnave me recetë në ngarkesë të Fondit për personat e siguruar në mënyrën në vazhdim: