Njoftim për Shtëpitë ortopedike/barnatore

Ortopedski

Gjatë kohës së ndërprerjes së përkohshme për shkak të problemeve teknike gjatë procesit të verifikimit elektronik /porosisë/dërgesës dhe faturimit të pajisjeve ortopedike dhe pajisjeve të tjera, Njësitë Rajonale të Fondit dhe subjektet e përfshira juridike të cilat kanë marrëveshje aktive me Fondin për porosinë e pajisjeve ortopedike dhe pajisjeve të tjera, duhet ti përmbahen masave në vazhdim: