Në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit

Надградба на порталот на Фондот

Të nderuar,

Në periudhën e kaluar, në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit. Për këtë arsye linqet  e vjetra të ruajtura (Bookmarks, Favourites), prej të cilave keni pasur qasje në portal janë jofunksionale dhe duhet të fshihet nga shfletuesi juaj, sepse mund të shkaktojnë gabime, ndërsa me të cilat ballafaqohen në periudhën e kaluar.

Në portal rekomandojmë të keni qasje nga linku https://portal.fzo.org.mk, i vendosur në ueb-faqen e Fondit. Ju faleminderit për mirëkuptimin.