E drejta e kompensimit të mjeteve me material standard të inkorporuar

X.E drejta e kompensimit të mjeteve me material standard të inkorporuar 

E drejta e kompensimit të kostove për materialet e blera që inkorporohen në kujdesin shëndetësor spitalor, e realizon personi i siguruar duke paraqitur një kërkesë (formulari nr. 6 kompensimi i materialit standarde të inkorporuar) të plotësuar me dokumentet e mëposhtme:

Fletëlëlëshim (kopje):

  • Llogari (faturë) për materialin e furnizuara me faturë fiskale në origjinal;
  • legjitimitet shëndetësor për inspektim