Formulari për qëllime dhe kapitacion për veprimtarinë e gjinekologjisë

Обрасци за капитација и цели во Гинекологија 2021

 • Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа гинекологија за 2021 година...повеќе
 • Задолжителнаампуларна терапија за 2021...преземи
 • Ургентнаампуларна терапија за 2021...преземи

Задолжителна и ургентна ампуларна терапија за Гинекологијаза2020

 • Задолжителнаампуларна терапија за 2020...преземи
 • Ургентнаампуларна терапија за 2020...преземи

Обрасци за капитација и цели во Гинекологија 2018

 • Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа гинекологија за 2018 година...повеќе
 • Задолжителнаампуларна терапија за 2018...преземи
 • Ургентнаампуларна терапија за 2018...преземи

Обрасци за капитација и цели за дејност Гинекологија 2017

 • Прилог ЦЛ Планирање на цели за избрани матични лекари од дејноста Гинекологија ...преземи
 • Извештај за реализирани медицински едукации за 2016 година...преземи
 • Обрасци за планирани цели...преземи
 • Образецза колпоскопски преглед
 • Образецза брис за микробиолошко изпитување
 • Образец Б...преземи
 • Задолжителнаампуларна терапија...преземи
 • Ургентнаампуларна терапија...преземи