Përbërja e Bordit drejtues

Состав на Управениот одбор

Përbërja e Bordit drejtues

Kryetar 

  • Dejan Nikollovski, përfaqësues i Ministrisë së Financave

Zëvendëskryetar

  • dr. Frosina Arnaudova Dezhulovik, përfaqësues i Ministrisë së Shëndetësisë

Anëtarë

  • dr. Ljubisha Karanfilovski, përfaqësues i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë
  • dr. Dimitar Dimitrievski, përfaqësues i Shoqatës së Pensionistëve
  • dr. Tanja Dejanoska, përfaqësuese e Odave Ekonomike
  • farm. dipl. spec. Maja Kovaçeva, përfaqësuese e Odës së Mjekëve, Odës Farmaceutike dhe Odës Stomatologjike të Maqedonisë
  • Angelina Bacanovic, përfaqësues i të siguruarve