Vendime për përcaktimin e çmimeve referente të barnave

Vendimet për vitin 2018

Vendimet për vitin 2017

Vendimet për vitin 2016

Vendimet për vitin 2015

Vendimet për vitin 2014

 

Vendimet për vitin 2013

Vendimet për vitin 2012

Vendimet për vitin 2011

Vendimet për vitin 2010

Vendimet për vitin 2008