Masa të përkohshme të personave për realizimin e të drejtave të sigurimit shëndetësor në kushte të pandemisë së Koronavirusit COVID-19