Formularë financiar

ФИНАНСИСКИ ОБРАСЦИ

Обрасци за начин на фактурирање на здравстевни услуги