Udhëzim i Trajtimit spitalor jashtë vendit me formularin dygjuhësor

Упатување на Болничко лекување во странство(решение на ФЗОМ) со двојазичен образец

Р.бр Држава Образец
1 Австрија МК/А3-А
2 Албанија РМ/АЛ 112
3 Германија Д/РМ 112
4 Италија Ит 8
5 Луксембург РМ/Л 112
6 Словенија РМ/СИ 4*
7 Словачка РМ/СК 112
8 Хрватска РМ/ХР9*
9 Црна Гора РМ/МНЕ 112
10 Чешка РМ/ЦЗ 112

*се чека повторно воспоставување на примената на двојазичниот образец